Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przyjedź do naszego do naszego mobilnego punktu Drive-Thru w Koninie i wykonaj test na COVID-19. Realizujemy testy antygenowe w Koninie przy ulicy Poznańskiej 176.

Na czym polega test Drive-Thru w mobilnym punkcie Konin?

Badanie przebiega bez konieczności wysiadania z samochodu. W naszym punkcie możesz wykonać antygenowy test na koronawirusa. Nasz specjalista pobiera wymaz z górnych dróg oddechowych w celu diagnostyki SARS-CoV-2 oraz poddaje go analizie za pomocą enzymów. Wynik badania możesz poznać w ciągu kilkunastu minut! Testy na koronawirusa to gwarancja wysokiej dokładności wyniku pozytywnego.

Kiedy wykonać test antygenowy na COVID-19?

Testy zlecane są już po upływie 5-7 dni od kontaktu z osobą zakażoną. Między 7. a 14. dniem od zakażenia obserwuje się stężenie o najwyższym stopniu antygenów .

Co w przypadku pozytywnego wyniku testu?

Pozytywny wynik testu trafia do Inspekcji Sanitarnej, która nakłąda na nas obowiązek kwarantanny oraz izolacji. Trzeba pamiętać o częstej dezynfekcji oraz noszeniu maseczki.