Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Covid Drive-Thru

Zapraszamy do naszego punktu mobilnego Drive-Thru na wykonanie testu COVID-19 w Bydgoszczy. Wykonujemy testy antygenowe w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 252.

Na czym polega test Drive-Thru Bydgoszcz?

Bez konieczności wysiadania z pojazdu, możesz zgłosić się w naszym punkcie poboru wymazów i wykonać test na koronawirusa. Nasz pracownik w celu diagnostyki koronawirusa pobiera wymaz z górnych dróg oddechowych oraz analizuje próbkę za pomocą specjalnych enzymów. Wynik badania dostępny jest nawet w ciągu 15 minut! Testy na koronawirusa Bydgoszcz są bardzo dokładne w przypadku wyniku pozytywnego.

Kiedy wykonuje się test antygenowy na COVID-19?

Można je zlecić po upływie 5-7 dni od kontaktu z osobą zakażoną. Stężenie o najwyższym stopniu antygenów można zaobserwować między 7 a 14 dniem od zakażenia.

Co w przypadku pozytywnego wyniku testu?

Kiedy otrzymasz od naszego laboratorium wynik pozytywny na koronawirusa, wówczas informacja przekazywana jest do Inspekcji Sanitarnej. Pacjent zobowiązany jest do odbycia kwarantanny oraz izolacji.