Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przyjedź i wykonaj test COVID-19 w punkcie mobilnym Drive-Thru w Brodnicy. Oferujemy testy antygenowe w Brodnicy przy ulicy Sądowej 9.

Na czym polega test Drive-Thru w mobilnym punkcie Brodnica?

Badanie przeprowadzane jest bez konieczności opuszczania pojazdu. Nasz punkt poboru wymazów w Brodnicy stosuje test antygenowy na koronawirusa. Nasi pracownicy do diagnostyki SARS-CoV-19 pobierają wymaz z górnych dróg oddechowych oraz poddają analizie próbkę za pomocą enzymów. Wyniki testu dostajesz od ręki w ciągu nawet 15 minut! Testy antygenowe są wysoce dokładne w przypadku wyniku pozytywnego.

Kiedy należy wykonać test antygenowy na COVID-19?

Można go wykonać już po upływie 5-7 dni od kontaktu z osobą zakażoną. Stężenie o najwyższym stopniu antygenów można zaobserwować między 7 a 14 dniem od zakażenia, właśnie wtedy warto udać się do punktu Drive-Thru.

Co w przypadku pozytywnego wyniku testu?

W przypadku pozytywnego wyniku testu informacja o tym przekazywana jest do Inspekcji Sanitarnej. Twoim obowiązkiem jest odbycie kwarantanny oraz izolacja. Pamiętaj o częstej dezynfekcji oraz noszeniu maseczki.