Czym jest test antygenowy na koronawirusa?

Test antygenowy jest jedną z metod diagnozowania zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Badanie wykonuje się poprzez pobranie wymazu z nosogardzieli oraz zestawienie ze specjalnymi enzymami zdolnymi do rozpoznawania antygenów koronawirusa.

Dokładne testy antygenowe pozwalają na szybkie zdiagnozowanie osób zakażonych koronawirusem. Jest to szczególnie ważne ze względu na niecharakterystyczne objawy, które pojawiają się także w przypadku innych infekcji. COVID-19 jest chorobą silnie zakaźną, tymczasem wiele osób przechodzi ją w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Dlatego tak potrzebne są wiarygodne testy, które pozwalają rozpoznać zakażenie i wysłać przebadaną osobę na samoizolację.

Musimy pamiętać, że nawet bezobjawowe przejście koronawirusa nie jest do końca bezpieczne. Wciąż zachodzi ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak: zapalanie płuc, niewydolność nerek czy niewydolność oddechowa. Ryzyko ostrego przebiegu choroby zachodzi w przypadku osób starszych, a także osób cierpiących na niektóre schorzenia układu oddechowego oraz układu sercowonaczyniowego.

Kiedy wykonać test antygenowy na koronawirusa?

Test antygenowy pod kątem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przeprowadza się w sytuacji, gdy mieliśmy bezpośredni kontakt z osobą zarażoną. Badanie diagnostyczne wykonywane jest także w sytuacji wystąpienia objawów typowych dla zakażenia wirusem Covid-19. Zadaniem specjalistów, test antygenowy najlepiej jest przeprowadzić we wczesnych okresach choroby, to jest ok. 5-7 dni od momentu wystąpienia objawów lub kontaktu z osobą zakażoną.

Kto powinien wykonać test antygenowy na koronawirusa?

Testy antygenowe na koronawirusa są dedykowane osobom, które miały kontakt z osobą zakażoną lub wykazują objawy wskazujące na obecność wirusa SARS-CoV-2. Główne objawy takiej infekcji to:

 Gorączka

 Kaszel

 Duszności

 Bóle mięśniowe

 Bóle gardła

 Bóle głowy

 Dreszcze

 Utrata węchu i smaku

 Nudności

 Uczucie rozbicia

Badania kontrolne są zalecane także w przypadku osób, które często mają kontakt z innymi ludźmi. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko dalszej transmisji wirusa. Badanie antygenowe jest również powszechnie stosowane o osób podróżujących, które potrzebują zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. Takie zaświadczenie umożliwia przekroczenie granicy oraz zwalnia z obowiązku kwarantanny.

Test antygenowy na koronawirusa – cena

Cena testu antygenowego na koronawirusa zależy od miejsca, w którym przeprowadzane jest badania. W zdecydowanej większości przypadków koszt nie wykracza poza 150-160 złotych. Negatywny wynik pozwala uzyskać zaświadczenie w języku polskim lub angielskim potrzebne osobom planującym podróż zagraniczną. Testy antygenowe można przeprowadzać w przychodniach oraz punktach mobilnych dostępnych w większych miastach Polski.

Wyniki testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2

Zaletą tego badania jest możliwość uzyskania szybkich wyników, które są dostępne zazwyczaj w przeciągu 30 minut od momentu przeprowadzenia badania. Jeśli nie chcemy czekać w punkcie mobilnym lub przychodni, wyniki są wysyłane mailowo lub telefoniczne w przeciągu 24 godzin.

Wyniki dodatnie są traktowane jako niepodważalne i przekazywane do Sanepidu. Oczywiście zachodzi niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania fałszywego wyniku pozytywnego, ale obecnie stosowane testy antygenowe są niezwykle czułe i skuteczne, dzięki czemu, w zdecydowanej większości przypadków słusznie potwierdzają one chorobę. Test jest akceptowany przez polskie Ministerstwo Zdrowia oraz WHO.

Negatywny test nie wyklucza natomiast zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.Test mógł zostać wykonany zbyt wcześnie lub zbyt późno, gdy stężenie cząsteczek wirusa spadło poniżej progu wykrywalności. Jeśli u osoby badanej występują objawy typowe dla Covid-19, w przypadku negatywnego wyniku warto rozważyć test genetyczny RT-PCR.