Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Niedawno rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że Polska podpisała kontrakt na lek Molnupiravir, który ma chronić przed ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19. Będzie on dostępny w naszym kraju najprawdopodobniej od połowy grudnia. Lek ten jest dopuszczony do użytku już od listopada w Wielkiej Brytanii.

Molnupiravir – dla kogo i jak działa lek?

Molnupiravir to lek opracowany przez firmę Merck. Tabletki mogą być podawane osobom dorosłym, którym test COVID Toruń wykazał wynik pozytywny i mają co najmniej jeden czynnik wskazujący na ryzyko rozwoju ciężkiego przebiegu zakażenia. Lek będzie mógł być przyjmowany dwa razy dziennie przez pacjentów, którzy przechodzą przez zakażenie wirusem Sars-CoV-2 umiarkowanie lub łagodnie (czyli ich hospitalizacja nie jest konieczna). Lek łagodzi objawy COVID-19 i może okazać się przełomowy dla osób, które źle reagują na szczepienia. 

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapewnia, że lek Molnupiravir ma wysoką skuteczność, nawet rzędu 50% w walce z Covidem, jeśli lek zostanie użyty w ciągu pierwszych pięciu dni od pojawienia się pierwszych objawów lub od razu po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu COVID-19 Brodnica.  

Pacjenci, u których lek będzie stosowany, są wskazani jako pacjenci z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby. Tabletki będą wydawane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Badania kliniczne nad nowym lekiem

Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy: jedni otrzymali eksperymentalny lek, a drudzy placebo. Wśród pierwszej grupy badanych nie odnotowano żadnego zgonu, a hospitalizacji wymagało jedynie 7,3% osób. Natomiast w grupie, w której podawano pacjentom placebo 14,1% chorych trafiło do szpitala, z czego osiem osób zmarło. Specjalna komisja zdecydowała o zaprzestaniu dalszych badań, ponieważ dzięki efektom uzyskano cel badawczy znacznie szybciej, niż zakładano.

Koszty leczenia lekiem molnupiravir

W Stanach Zjednoczonych koszt pojedynczej terapii (dane z listopada 2021 roku) wynosi około 700 dolarów, co w Polsce daje kwotę niemal 2,8 tysięcy złotych. Eksperci szacują jednak, że cena może spaść poniżej 10 dolarów, dzięki koncernowi Merc&Co, który zdecydował się udostępnić licencję na wytwarzanie molnupiraviru innym producentom leków. 

Merc&Co wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że nie będzie żądać należności licencyjnych przez tak długi okres, jaki Światowa Organizacja Zdrowia będzie określała wirusa COVID-19 mianem zagrożenia zdrowia publicznego.

Ronapreve i Regkirona zatwierdzone przez EMA

Polska bierze udział również w przetargach na pozostałe leki na koronawirusa, zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, które chce zakupić Unia Europejska. W zeszłym tygodniu EMA wydał pozytywną ocenę dwóch pozostałych leków, które zostały dopuszczone do obrotu w Europie. Ronapreve oraz Regkirona w początkowym stanie zakażenia zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu. 

Preparat Ronapreve może być stosowany u dorosłych i  młodzieży (od 12.r.ż. i masie ciała powyżej 40 kilogramów), którzy są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, ale nie wymagają podłączenia tlenu i hospitalizacji. Lek ten można też stosować zapobiegawczo.

Lek Regkirona jest rekomendowany do leczenia osób dorosłych, o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu, nie wymagającym tlenoterapii. 

Ronapreve oraz Regkirona to pierwsze leki, które zawierają przeciwciała monoklonalne, czyli białka, które chronią przed ciężkim przebiegiem zakażenia oraz zgonem. Dołączyły one do listy preparatów wskazanych w leczeniu koronawirusa i uzyskały pozytywną ocenę od czasu rekomendacji leku Veklura w czerwcu ubiegłego roku.